Zážitková angličtina pro děti 0-6 let

NEUČTE SE, HRAJTE SI
FUN ENGLISH

Přijďte zažít upřímnou radost z objevování angličtiny všemi smysly a v pohybu. Setkávání s angličtinou již od dětství dá dětem náskok a možnost rozvíjet naplno svůj talent. Umožněte dětem brát angličtinu i do budoucna jako něco naprosto samozřejmého, komunikovat v běžných situacích automaticky a bez ostychu. Angličtina se tak stane stejně snadnou a přirozenou součástí Vašich dní podobně jako mateřský jazyk, navíc obohatí Váš čas strávený s dítětem. 

 

A další výhody?

 • Užitečné zpestření běžných denních rutin, uspávání i dlouhých cest autem.
 • Rozvoj jazykových a pohybových dovedností.
 • Práce s Montessori materiály.
 • Časná stimulace, která zvyšuje kapacitu pro další intelektuální vývoj.
 • Nácvik předčtenářských dovedností.
 • Pomůžeme vám osvěžit si i vaše znalosti

Kdy: v novoročním kurzu 2019 (leden až březen) každý čtvrtek dopoledne

Kde: Anahita Černý Most

Cena kurzu: 2 145,-Kč

Lektorka: Eva Potočiarová spolu s rodilou mluvčí

Přihlásit do kurzu se můžete prostřednictvím následujícího formuláře:

 

ZÁŽITKOVÁ ANGLIČTINA S PRVKY MONTESSORI

 • Zážitková angličtina všemi smysly pro děti 3-6 let bez rodičů (9:00 -9:45 hod)
  Angličtina v pohybu. Střídání aktivit – písničky, hry, cvičení, společný piknik i čtení
  z knížek zajistí, že angličtina bude děti bavit a rozvíjet všestranné dovednosti.
 • Zážitková angličtina všemi smysly pro děti 1,5-3 roky (10:00-10:45 hod)
  Oblíbené miliony dětí po celém světě! Animované písničky, které vedou sledovanost na YouTube. Skvěle podporují učení v pohybu. Přijďte si oblíbené hitovky prožít!
 • První krůčky na zkoušku pro rodiče a děti 0-1,5 roku (11:00-11:45 hod)
  První říkanky, písničky a pohybové hry, které zažívají děti rodilých mluvčí se svými rodiči. Spojení s pohybem či dotyky typu Vařila myšička kašičku, Takhle jedou páni či Kolo kolo mlýnské.

 

Ukázkové video 

Vyzkoušíme si spolu hravé říkanky, písničky i hry, ke kterým se budou děti sami rády vracet. Použití angličtiny v běžných denních aktivitách usnadní první komunikaci
bez obav a s lehkostí.


Dítě


Zákonný zástupce (rodič)

S osobními údaji vyplněnými v tomto formuláři bude nakládáno dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - GDPR. Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s jejich zpracování dle tohoto nařízení.