Ukázková lekce Hudebního Knoflíku

Ukázková lekce Hudebního Knoflíku

Srdečně Vás zveme na ukázkovou lekci Hudebního Knoflíku pro děti od 4 měsíců do 4,5 let.

Kdy:

  • Pro děti 4 – 10 měsíců ve čtvrtek 5.9. od 14:00
  • Pro děti 1,5 – 2,5 roku v úterý 3.9. od 16:00 nebo ve čtvrtek 5.9. od 15:00
  • Pro děti 2,5  -3,5 roku v úterý 3.9. od 15:00 nebo ve čtvrtek 5.9. od 16:00
  • Pro děti 3,5 – 4,5 roku ve čtvrtek 5.9. od 17:00

Kde: ANAHITA Černý Most

Cena: 50,- Kč za ukázkovou lekci

Koncept postavený na českých tradicích, literatuře, skladbách a básních. Děti se v programech hravou a tvořivou formou seznámí, s ohledem na věk, schopnosti a dovednosti s hudebními žánry, styly, hudebními nástroji a hudební teorií.

Při výuce jsou využívány Orffovy nástroje, boomwhakery a nástroje, které si děti samy vytvoří. Výuka u dětí rozvíjí psychomotoriku, sluchovou analýzu a syntézu, jemnou a hrubou motoriku, sociální vazby a komunikaci. Součástí hodin jsou logopedické, sluchové, tvořivé, poznávací a pohybové hry. V hodinách má své místo i poslechová část s dramatizací i bez.  Každá hodina má jasně danou strukturu a metodiku.

Standardní lekce trvají 45 minut a probíhají:

  • Pro děti 4 – 10 měsíců ve čtvrtek od 14:00
  • Pro děti 1,5 – 2,5 roku v úterý od 16:00 nebo ve čtvrtek od 15:00
  • Pro děti 2,5  -3,5 roku v úterý od 15:00 nebo ve čtvrtek od 16:00
  • Pro děti 3,5 – 4,5 roku ve čtvrtek od 17:00

Všechny kurzy budou mít v prvním pololetí 18 lekcí (9.9.2019-31.1.2020). Cena kurzu je 2.640,- (16 lekcí + 2 lekce zdarma).

V případě zájmu o ukázkovou lekci, si rezervujte místo přes náhradový systém Webooker – jednorázová akce.