Sportovní soustředění zaměřené na zdokonalování plavecké techniky 2020

Termín:
24.8. – 28.8. 2020

Místo:
Anahita Černý Most

Cena:
4190,- Kč

Přihláška:
klienti Anahity Přihláška
ostatní klienti  Přihláška

Plavecké soustředění je určeno pro děti od 6 let. Toto soustředění bude zaměřené na zdokonalování plaveckých dovedností a na nácvik některých plaveckých způsobů. Není tedy určené pro neplavce. Nácvik podpoříme i cvičením na suchu, kde budou zařazené některé prvky, které pozitivně ovlivňují nácvik plaveckých dovedností. Další sportovní aktivity budou probíhat venku nebo uvnitř v závislosti na počasí. Běhy, skoky, míčové hry… Po zkušenostech z minulých let zařadíme i vyjížďku na kole. Tyto aktivity budou mimo frekventované silnice.

Cena zahrnuje program, stravu (svačina, oběd, svačina), pitný režim, drobné odměny.

Plavání povedou zkušení instruktoři.

Garantem celé akce je PaedDr. Jana Hochová, hlavní instruktor Tomáš Libra.