Yamaha hudební škola

Hudební vzdělávání dětí v raném věku je velmi důležité. Potřebné schopnosti jako jsou sluch a řeč vznikají v období od narození do zhruba šestého roku života dítěte, vývoj ale není stejnoměrný. Existují tzv. „časová okna“. Jsou to období dětského života, kdy je vývoj v určitých oblastech nejsnadnější. Nejvýznamnější časová okna jsou v raném věku dítěte. Proto je vhodné v tomto období rozvoje sluchu zajistit dítěti základní hudební zkušenosti. Tyto zkušenosti děti ve věku 4 měsíců až 4 let nejlépe získají právě na našich hodinách hudební školy YAMAHA.

Hlavní přínosy hudebního vzdělávání

 • lepší výsledky v pozdějším procesu učení
 • zvyšování schopnosti prožitku a vyjadřování pomocí hudby
 • rozvoj základních předpokladů k úspěšnému rozvoji osobnosti
 • mírnění sklonu k agresivitě jako prostředku zvládání konfliktů
 • podpora kreativity a schopností pracovat v týmu
 • spojení lidí ke společnému jednání a prožívání (naslouchání, ohleduplnost a empatie)

Rozdělení programů podle věku

 • Robátka  – pro děti od 4 do 18 měsíců
  • Na vývoji programu Robátka se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie.
  • Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu, se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.
  • Figurkou, která děti provází, roste a prožívá s nimi jednotlivá témata je tuleň Robík.
  • Videoprezentace
 • První krůčky k hudbě  – pro děti od 18 měsíců do 4 let
  • Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus.
  • Obsahem programu jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb a hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).
  • Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.
  • Videoprezentace

Přihlásit do kurzu se můžete prostřednictvím následujícího formuláře:

Cvičení batolat Cvičení kojenců Jóga pro děti Masáže kojenců Montessori dílničky

Dítě


Zákonný zástupce (rodič)