Omlouvání lekcí

1. Jakým způsobem můžu omlouvat lekce?
Pro omluvu využívejte výhradně náhradový systém, který funguje online 24 hodin denně.

2. Kdy omlouvat své lekce?
Omlouvejte své lekce co nejdříve můžete. Zvyšujete tím šanci, že lekci využije jiný klient /student.
Pokud se takto zachová každý, posílí to možnost náhrad i vám samotným!

3. Do kolika hodin lze omluvit lekci kurzu před jejím začátkem?
Omlouvat můžete kdykoliv. Pokud omluvíte do 22:00 večer předchozího dne, systém Vám náhradu automaticky přičte do účtu. Po 22:00 je již omluva lekce bez náhrady.

4. Jaký je rozdíl mezi označením řádná lekce a náhrada?
Řádnou lekcí je každá lekce Vašeho registrovaného kurzu. Náhrada je termín pro řádně a včas omluvenou lekci, kterou Vám systém připíše do systému k vyčerpání v průběhu daného semestru.

5. Lze čerpat náhradu i za omluvenou náhradní lekci?
Ano. Pokud jste náhradní lekci omluvili řádně a včas, systém Vám ji opět připíše do účtu k vyčerpání.

6. Po omluvě z lekce mi systém poslal zprávu, že nevznikl nárok na náhradu. Proč?
K omluvě z Vaší strany došlo až po 22:00 dne předcházejícího Vaší registrované lekci/náhradě nebo jste lekci/náhradu omlouvali až v den jejího konání.

7. Proč systém omlouvá lekce s náhradou pouze do 22.00 předchozího dne a ne např. až do ranních 8:00 hod.?
Systém vede čekací listinu náhradníků, které umisťuje dle jejich požadavků do lekcí, kde dojde k omluvení některého z registrovaných klientů. Klient žádající o uplatnění náhradní lekce potřebuje mít zprávu o jeho registraci také s určitým časovým předstihem tak, aby stihl zareagovat a na lekci v následný den se připravit.

8. Musím lekci / náhradu omluvit, když vím, že již nevznikne nárok na náhradu?
Odhlášením z lekce/náhrady dáváte najevo instruktorovi, že nedorazíte. Zároveň uvolňujete místo v lekci pro rodiče, který by případně chtěl využít místo na poslední chvíli, proto Vás o omlouvání prosíme i po termínu řádné omluvy.

9. Kolikrát mohu v průběhu kurzu lekci nebo náhradu za lekci omluvit?
Omluvit můžete neomezený počet lekcí, tedy i maximální počet lekcí v kurzu.