Omlouvání lekcí

1. Jakým způsobem můžu omlouvat lekce?
Pro omluvu využívejte výhradně náhradový systém, který funguje online 24 hodin denně. Omluva zaslaná e-mailem nemůže být považována za platnou. 

2. Kdy omlouvat své lekce?
Omlouvejte své lekce co nejdříve můžete. Zvyšujete tím šanci, že lekci využije jiný klient /student.
Pokud se takto zachová každý, posílí to možnost náhrad i vám samotným!

3. Do kolika hodin lze omluvit lekci kurzu před jejím začátkem?
Omlouvat můžete kdykoliv. Pokud omluvíte do 22:00 večer předchozího dne, systém Vám náhradu automaticky přičte do účtu. Po 22:00 je již omluva lekce bez náhrady.

4. Jaký je rozdíl mezi označením řádná lekce a náhrada?
Řádnou lekcí je každá lekce Vašeho registrovaného kurzu. Náhrada je termín pro řádně a včas omluvenou lekci, kterou Vám systém připíše do systému k vyčerpání v průběhu daného semestru.

5. Lze čerpat náhradu i za omluvenou náhradní lekci?
Ano. Pokud jste náhradní lekci omluvili řádně a včas, systém Vám ji opět připíše do účtu k vyčerpání.

6. Po omluvě z lekce mi systém poslal zprávu, že nevznikl nárok na náhradu. Proč?
K omluvě z Vaší strany došlo až po 22:00 dne předcházejícího Vaší registrované lekci/náhradě nebo jste lekci/náhradu omlouvali až v den jejího konání.

7. Proč systém omlouvá lekce s náhradou pouze do 22.00 předchozího dne a ne např. až do ranních 8:00 hod.?
Systém vede čekací listinu náhradníků, které umisťuje dle jejich požadavků do lekcí, kde dojde k omluvení některého z registrovaných klientů. Klient žádající o uplatnění náhradní lekce potřebuje mít zprávu o jeho registraci také s určitým časovým předstihem tak, aby stihl zareagovat a na lekci v následný den se připravit.

8. Musím lekci / náhradu omluvit, když vím, že již nevznikne nárok na náhradu?
Odhlášením z lekce/náhrady dáváte najevo instruktorovi, že nedorazíte. Zároveň uvolňujete místo v lekci pro rodiče, který by případně chtěl využít místo na poslední chvíli, proto Vás o omlouvání prosíme i po termínu řádné omluvy.

9. Kolikrát mohu v průběhu kurzu lekci nebo náhradu za lekci omluvit?
Omluvit můžete neomezený počet lekcí, tedy i maximální počet lekcí v kurzu.