Čerpání nevyužitých lekcí po skončení semestru / kurzu

1. Museli jsme omluvit registraci z poslední lekce daného kurzu, který již končí. Kdy si mohu náhradu vyčerpat?
Obecně je možné náhrady z probíhajícího kurzu vyčerpat pouze v průběhu daného semestru. V případě, že pokračujete v návazném kurzu dané aktivity, jako bonus navíc nad rámec registrovaných lekcí Vám systém převede nevyčerpané náhrady pod novou registraci. Čerpání převedených lekcí je možné po dobu 6 týdnů následujícího semestru, pokud jste do něj přihlášeni.

2. Mám nevyčerpané náhrady, aktuální semestr končí a v dalším kurzu nového semestru již nepokračujeme. Co s tím?
V takovém případě, kdy neexistuje následná registrace daného klienta/studenta, bohužel systém náhrady inaktivuje a není možné je samostatně vyčerpat.

3. Mám náhrady z předchozího kurzu a pokračujeme v aktivitě v návazném semestru. Lze náhrady převést na kredit a tím ponížit cenu za nový kurz?
Je nám to líto, ale náhradní lekce není možné započíst jako finanční kompenzaci za cenu nového kurzu.

4. Pokračujeme v dalším kurzu, jak poznám, jestli se nám převedla nějaká nevyčerpaná náhrada z předchozího kurzu?
Při kliknutí na jakoukoliv lekci v rozvrhu se rozbalí detail studenta, kde u jména najdete číselný údaj. Kladné číslo před závorkou udává počet náhrad z právě probíhajícího kurzu. Číslo v závorce za znaménkem „+“ udává počet převedených náhrad z minulého období. Pokud žádnou závorku nevidíte, všechny lekce předchozího semestru jste stihli vyčerpat.

5. Jaký je maximální počet převáděných náhrad z předchozího kurzu?
Maximální počet převáděných náhrad odpovídá maximálnímu počtu registrovaných lekcí předchozího semestru.

6. Jsem si jistý/á, že nám zbyla náhrada z předchozího semestru a nevidím ji ve svém účtu. Kde zjistím podrobnosti?
Je možné, že Vás systém zapsal na základě Vašeho požadavku na náhradu v budoucnu, převáděná náhrada je tedy již uplatněna a očekáváme, že na lekci dorazíte.