Čerpání nevyužitých lekcí po skončení semestru / kurzu

1. Museli jsme omluvit registraci z poslední lekce daného kurzu, který již končí. Kdy si mohu náhradu vyčerpat?
Obecně je možné náhrady z probíhajícího kurzu vyčerpat pouze v průběhu daného semestru. V případě, že pokračujete v návazném kurzu dané aktivity, jako bonus navíc nad rámec registrovaných lekcí Vám systém převede nevyčerpané náhrady pod novou registraci. Čerpání převedených lekcí je možné po dobu 12 týdnů následujícího semestru, pokud jste do něj přihlášeni.

2. Mám nevyčerpané náhrady, aktuální semestr končí a v dalším kurzu nového semestru již nepokračujeme. Co s tím?
V takovém případě, kdy neexistuje následná registrace daného klienta/studenta, bohužel systém náhrady inaktivuje a není možné je samostatně vyčerpat.

3. Mám náhrady z předchozího kurzu a pokračujeme v aktivitě v návazném semestru. Lze náhrady převést na kredit a tím ponížit cenu za nový kurz?
Je nám to líto, ale náhradní lekce není možné započíst jako finanční kompenzaci za cenu nového kurzu.

4. Pokračujeme v dalším kurzu, jak poznám, jestli se nám převedla nějaká nevyčerpaná náhrada z předchozího kurzu?
Při kliknutí na jakoukoliv lekci v rozvrhu se rozbalí detail studenta, kde u jména najdete číselný údaj. Kladné číslo před závorkou udává počet náhrad z právě probíhajícího kurzu. Číslo v závorce za znaménkem „+“ udává počet převedených náhrad z minulého období. Pokud žádnou závorku nevidíte, všechny lekce předchozího semestru jste stihli vyčerpat.

5. Jaký je maximální počet převáděných náhrad z předchozího kurzu?
Maximální počet převáděných náhrad odpovídá maximálnímu počtu registrovaných lekcí předchozího semestru.

6. Jsem si jistý/á, že nám zbyla náhrada z předchozího semestru a nevidím ji ve svém účtu. Kde zjistím podrobnosti?
Je možné, že Vás systém zapsal na základě Vašeho požadavku na náhradu v budoucnu, převáděná náhrada je tedy již uplatněna a očekáváme, že na lekci dorazíte.