COVID opatření od 1.9.2021

COVID opatření od 1.9.2021

Vážení klienti a návštěvníci centra ANAHITA,
dovolujeme si vás informovat o vládním opatření, které jsou povinny dodržovat osoby vstupující do prostor provozovny od 1.9.2021:

Dospělí
Osoby starší 6 let jsou oprávněny vstoupit do provozovny pokud

– proděly onemocnění COVID19 v uplynulých 180 dnech
– byly očkovány proti onemocnění COVID19  před 2 a více týdny
– disponují negativním výsledkem testu antigenního (ne starším než 72h) nebo PCR (ne starším než 7 dnů)

Osoby, které nesplňují výše uvedené podmínky si mohou přinést nebo zakoupit antigenní test v Anahitě a samotest provést na místě.

Při pohybu v prostorách Anahity
– používat zakrytí dýchacích cest dle platných nařízení a dodržovat rozestupy

Děti do 6 let
Při vstupu
– žádná opatření
Při pohybu v prostorách Anahity
– žádná omezení

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ
Pracovníci Anahity nejsou oprávnění kontrolovat a vynucovat dle § 328 trestního zákoníku (se sazbou odnětí svobody až na dva roky) dodržování povinností dle výše uvedených mimořádných opatření.

V Praze 24.8.2021