Metodika

Správná metodika je významnou součástí naší filosofie. Proto věnujeme mimořádnou pozornost výběru a školení všech našich instruktorů a instruktorek.

Orientace pod vodou, splývání a základy plavání

U kojenců a batolat nemůžeme mluvit o plavání v pravém slova smyslu. Nejmenší děti učíme podvodní orientaci, pomáháme koordinaci končetin a celého těla. Postupně se dostáváme k primární průpravě a zvládání základních plaveckých dovedností a způsobů jako jsou splývání, skoky do vody, potápění, orientace ve vodě a základy plaveckých způsobů – prsa, kraul a znak.

Garant metodiky a coach PaedDr. Jana Hochová

Naší garantkou metodiky je PaedDr. Jana Hochová. Je nejvýznamnější odbornicí v oblasti kojeneckého plavání v České republice. Je absolventkou a po studiích i odbornou asistentkou na katedře plavání FTVS Univerzity Karlovy, kde se dlouhodobě věnovala tvorbě metodiky kojeneckého a batolecího plavání.

PaedDr. Jana Hochová patří k zakladatelkám kojeneckého plavání pro širokou veřejnost v České republice. Založila jeden z vůbec prvních klubů u nás. Za dobu svého působení vychovala desítky instruktorek plavání kojenců, které dnes tvoří základ mnoha plaveckých klubů.

V současné době je metodika PaedDr. Jany Hochové považována za nejpropracovanější v Česku. I nadále se podílí na vývoji metodiky a uvádění nejnovějších poznatků do praxe. Za zmínku také stojí sportovní kariéra PaedDr. Jany Hochové jako dlouholeté reprezentantky v plavání a rychlostním potápění.