Vykročte ze svých zažitých vzorců

Rodinné konstelace

pod vedením Michaely Valové

Přihlásit se

RODINNÉ KONSTELACE

Jsou zaměřené na řešení problémů v rodině. Často žijeme ve vzorcích, které se opakují po generace, ať už vědomě, či nevědomě. Opakujeme model, který jsme viděli u rodičů a oni zase u svých rodičů. Někdy se až dostáváme do kruhu, ze kterého neumíme vyskočit. Během konstelací máme možnost rozklíčovat a pochopit situace a jevy jednak díky vlastnímu pohledu zvenčí a jednak díky ostatním účastníkům konstelace, pod citlivým vedením terapeuta.

JAK KONSTELACE PROBÍHAJÍ A CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Technika konstelací spočívá v sestavení určitého „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků semináře.

Účastník popíše terapeutovi problém, s kterým přišel na konstelaci a rád by jej rozklíčoval. Společně s terapeutem vyberou osoby z jeho příběhu, které by v konstelaci měly vystupovat a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu vybrané osoby nejvíc připomínají.

Často vychází najevo, že klíčovými osobami v osobních příbězích nejsou jen ti nejbližší (rodiče, sourozenci, prarodiče), ale také i známí a vzdálenější příbuzní, kteří se v naší rodině a příběhu objevili. Mnohdy mají značnou váhu ti, co jsou rodinou nějakým způsobem zapomenuti nebo odebráni. Může jít například o potracené či zemřelé děti, členy rodiny s tragickým osudem nebo systémem nepřijaté osoby.

Kromě osob v příběhu si klient zvolí mezi účastníky i toho, kdo bude reprezentovat jeho samotného. Poté si sám klient rozestaví zástupce tak, jako by to byly skutečné osoby v jeho příběhu a rozestavěly se samy. První takové rozestavění je reprezentací klientovy představy, jak systém funguje, a proto se řídí soustředěně a čistě podle svého pocitu při rozestavování.

Ve chvíli kdy se zástupci dostanou do pozic, se u nich začnou ukazovat charakteristické pocitové reakce. Reakce v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. V tomto rozpoložení je pak možné vidět příběhy či situace, a na povrch se dostanou věci, které nejsou z našeho běžného pohledu vidět, což je základem pro celou konstelaci.

Díky možnosti pozorovat situaci z jiného úhlu pohledu a možné interakci se zástupci se klient dozvídá o stavu komunity řadu doposud nerozpoznaných vazeb či jevů. Během konstelace se může také přijít na to, že nějaká osoba v příběhu schází a přitom je klíčová. Prací se samotnou konstelací, přesunováním a "hledáním" správného místa pro jednotlivé členy se vytváří proces, skrze který se klient může hojit a přeměnit tak systém, s kterým byl nespokojený. Pro všechny účastníky semináře je zážitek neobyčejně intenzivní. Skrze svojí konstelaci, ale i konstelaci ostatních tak otevírají nové náhledy do vlastního života.

 

PREFERUJETE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP?

Můžete zvolit variantu konstelací „jeden na jednoho“, kdy terapeut staví sám sebe do rozličných pozic a umožní tak klientovi chápat příčiny problematického fungování systému.

PRO KOHO JSOU KONSTELACE VHODNÉ

Konstelace jsou vhodné pro kohokoliv, kdo si chce odpovědět na otázky, které si mnohdy v našem životě klademe

  • Proč se mi opakují podobné situace a pocity (konflikty, pocit nepřijetí, odmítnutí atd.)
  • Proč si do svého života opakovaně přitahuji podobný typ partnera
  • Proč se mi děje to samé, co mým rodičům, prarodičům a starším generacím
  • Proč se cítím nejistě v roli rodiče
  • Proč mám pocit, že nežiji svůj vlastní život
  • Proč se necítím v životě šťastná/ý
  • Jak zlepšit vztahy (s partnerem/kou, s dětmi, s rodiči…)
  • Kde hledat příčinu zdravotních i mentálních problémů mých, nebo mých dětí
  • Jak nastavit mužsko-ženskou energii v sobě
  • Kde hledat a najít svou roli v rámci mé biologické rodiny mezi sourozenci a dalšími členy rodiny

Skupinová konstelace - 9. 3. 2024 10 - 17

1600,-

přihlásit se

Individuální konstelace

2400,-

objednat se