Video 023

Dítě ve věku 4 roky ve vodě s rodičem

Pokročilý plavec, který by již rád plaval sám. Nicméně ani v tomto věku nemůžeme nechat dítě u vody samotné. Přítomnost dospělé osoby je nutná nejen z důvodu bezpečnosti, ale také proto, aby se dítě mohlo v jednotlivých dovednostech zlepšovat a brzy plavat plaveckými způsoby jako je kraul nebo znak. Dítě již zvládá nejrůznější skoky, i s úkolem. Doplave samo na dno, vyloví tam předmět, umí se vznášet na břiše i na zádech, odrážet se do splývání, kraulové i znakové nohy. S vodou je již dítě sžité, po nečekaném pádu do vody si již umí poradit, zorientovat se, doplavat do bezpečí. Zároveň je dítě rádo, že se rodič s úsměvem účastní společných her a čas strávený ve vodě společně je tak pro oba přínosem nejen po stránce plavecké.