Video 020

Kroužky ve vodě s potopením

Na videu vidíte ukázkou komplexního cvičení. Pokud rodič dělá s dítětem kroužky ve vodě, dítě proti proudu zapojuje šikmé břišní svalstvo a svaly na zádech, aby vyrovnávalo polohu těla. Je to tedy výborný posilovací cvik. Rodič může také dítěti ukazovat potopení a motivovat ho k bublání, výdechu. S pokročilými plavci využíváme i pro nenadále upuštění nebo odhození do vody a dítě tak opět trénuje prvky sebezáchrany, potápění, orientaci pod vodou. S básničkou Meleme, meleme kávu můžeme využít opět jako společný rituál ve vodě.