Video 012

Skoky do vody se zachycením pomůcky

S věkem a rostoucím sebevědomím dítěte ztěžujeme jednotlivé prvky. U skoků do vody se zachycením pomůcky to platí také. Činnost patří mezi další prvky sebezáchrany. Dítě nejdříve do vody „padá“ ze sedu. Později, když se umí odrazit, tak do vody ze stoje skáče a zachytává se pomůcky. Následně skáče do vody, samo se ve vodě otáčí, zachytává pomůcku a dostává se ke břehu.