Video 010

Ukázka rodiče při správném výdechu do vody

Rodič by měl dítěti vždy ukázat správné provedení činnosti a u dýchání to platí dvojnásob. Při správném plaveckém dýchání, nádech nepřeháníme, nepřenadechujeme se. Nádech provádíme běžnou intenzitou a výdech je prodloužený.