Video 009

Dopomoc rodiče při šipce z rytíře

Když dítě zvládá pád střemhlav ze sedu, přecházíme na nácvik rytíře. Dítě klečí na jednom koleni, druhou nožku má na kraji bazénu (paleček za okrajem), zadeček je zvednutý (dítě nesedí na patě) a ruce jsou ve vzpažení. Zpočátku rodič pomáhá, přidržuje ruce a hlavu, dává slovní pokyn (koukej se na pupík – aby hlava zůstala schovaná mezi rukama).