Video 003

Foukání do míčků, nácvik dýchání

Na začátku výuky plaveckého dýchání trénujeme s dětmi opakovaný dlouhý výdech do míčků, bublání do vody a teprve poté výdech pod hladinu. Když dítě samo ochotně dá hlavu pod vodu a vydechne. Dokud to samo neudělá, snažíme se o opakované výdechy nad vodou do předmětů, které může dítě svým dechem pohánět.