Video 001

Samostatnost v pomůckách

Děti trénují samostatnost s různými nadlehčovacími pomůckami. Nejde o nácvik plavání, dítě neleží na břiše. Jde o polohu vertikální, svislou, kdy dítě provádí šlapavý pohyb v kolenou a samo se pohybuje všemi směry po bazénu.